KDO JSME

Naším hlavním cílem je budování otevřeného komunitního prostoru pro žáky, zaměstnance, rodiče a přátele naší školy.


Činnost spolku
____________________________________________________________________________________________________

Jsme dobrovolným sdružením zákonných zástupců žáků ZŠ Pardubice, Staňkova 128.

Náš "Spolek" 128" je právnickou osobou založenou podle zákona č.89/2012 Sb., a je řádně zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod Sp.zn. L 2817, IČO: 64 24 38 69.

Mezi hlavní činnosti patří:

  • Zajišťování kontaktu mezi zákonnými zástupci žáků školy a jejím vedením
  • Organizování a finanční podpora vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších akcí pro žáky školy, jejich zákonné zástupce a veřejnost
  • Zlepšování technického, technologického a materiálového vybavení školy
  • Získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost našeho "Spolku 128" formou členského příspěvku od zákonných zástupců žáků školy, jednáním se sponzory, účastí v grantových řízeních apod.


Naše aktivity můžete podpořit kromě úhrady pravidelného ročního členského příspěvku také jako  právnická nebo fyzická osoba uzavřením darovací smlouvy, která je v souladu s platnou legislativou České republiky (Zákon o dani z příjmu - viz snížení základu daně z příjmu) nebo smlouvou o poskytnutí reklamy na připravované akce či projekty jednotlivých tříd.

 

Stačí jeden "CLICK", a můžete i Vy  podpořit nápady a aktivity dětí naší školy

logo

 

SCHVálené akce 21/22

Rozpočet spolku, který připravuje metodický tým školy, schvaluje  Výbor spolku pravidelně vždy na začátku příslušného školního roku

Základní položky rozpočtu na rok 2021/2022
________________________________

Lanyards + karty pro 1.ročník

Halloween

Mikulášský běh

Vánoční běh 2.stupeň

LVVZ (7. + 8. ročník)

Den Země

Plastošeky

Ekoaktivity

Slavnostní vyřazování 9. ročníků

Zahradní slavnost a slabikománie

Projekt Sněmu dětí

Deskové hry, knihy do knihovny

Odměny za soutěže dle předmětů

Anglický den

Kulturní akce pro třídy

Jarní dílny

MARATON 128
________________________________

Štafetový maratonský běh  se stává pravidelnou akcí, kterou organizujeme společně s vedením školy za podpory Sněmu dětí.

Nedílnou součástí je i výzva rodičům a rodinným příslušníkům, aby se  pokusili stejnou vzdálenost uběhnout i oni.

Akademie školy
________________________________

Vedení školy schválilo po doporučení metodického týmu návrh TRIANGLE zahájit přípravy na AKADEMII školy, která by se měla konat v průběhu roku 22/23

Podpora této akce ze strany našeho spolku bude na programu následujícího pravidelného jednání výboru Spolku.


Podpora aktivit tříd
_____________________________

Na základě rozhodutí Výboru Spolku 128 z ledna 2022 budou  podpořeny schválené projekty či akce  jednotlivých tříd, které třídní učitelé spolu se svými žáky navrhnou.

 

30. dubna 2021

Tak se to podařilo!

Úderem půlnoci o Filipojakubské noci byla malá Saxana oficiálně pokřtěna a stala se z ní opravdová čarodějka. Za kmotru jí nebyl nikdo jiný než herečka a zpěvačka paní Petra Černocká - čarodějka Saxana z filmu Dívka na koštěti, který se natáčel i na naší škole. Kromě knížky, CD a fotky s věnováním dostala do vínku i spoustu dobrých rad a kouzel.

2. dubna 2021

Na Velký pátek se narodila malá čarodějka - patronka a ochránkyně naší školy. Jmenuje se SAXANA a ten rošťák za ní je MAXIMILIAN FELIX REIXA. Je prý šlechtického původu, ale my mu budeme říkat jenom MAX.

Autorkou výsledného grafického ztvárnění je ilustrátorka Barbora Brůnová.

25. února 2021

Na podnět Sněmu dětí v rámci charitativního projektu věnoval náš Spolek 128 finanční dar na podporu Pohádkové zahrady v Pardubicích.

Program OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

 

Podpora projektů a aktivit za účelem:  

 

•Zlepšení komunikačních dovedností a práce v týmu
•Zvýšení odolnosti, vytrvalosti a adaptability
•Zlepšení fyzické kondice
•Zvýšení samostatnosti, kreativity a schopnosti řešení problémů
•Zapojení se do dobrovolnictví a komunitního života
•Zvýšení zájmu o životní prostředí
 
 
 

Program vychází z principů DofE (The Duke of Edinburgh's International Award)

Financování tohoto Programu neuvažuje s využitím pravidelných ročních členských příspěvků, které jsou prioritně směřovány na financování aktivit dle rozpočtu  Spolku schvalovaného na konkrétní školní rok.

Zdroje financování Programu tvoří darovací smlouvy, dotační tituly, granty, fond TRIANGLE a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti Spolku.

 

Pro žáky naší školy je Program rozdělen do tří základních kategorií.

 

 

DOVEDNOST

Cizí jazyky
Media (foto/video, podcast)

Umění/řemeslo
Hudební nástroj

 

POHYB

Atletika
Kolektivní a míčové sporty 
Outdoorová ektivity
Tanec/gymnastika
  Vodní sporty
Zimní aktivity

DOBROVOLNICTVÍ


Pomoc druhým (doučování, pomoc seniorům)
Starost o zvířata (zvířecí útulek, ptačí budky)
Životní prostředí (sběr druhotných surovin, péče o stromy)

2. května 2022

Záchranná stanice a EKO centrum Pasíčka se tento rok stává vděčným cílem výprav za poznáním našich žáků.

Tentokrát náš spolek podpořil aktivity žáků třídy 3.C a 4.C

Po prohlídce stanice a seznámení se s příběhy umístěných zvířat, měly děti možnost vyzkoušet si na sobě nástroje, které se používají pro odchyt zraněných zvířat.

Obě třídy pak absolvovaly zajímavou přednášku o šelmách, doplněnou prezentací se spoustou krásných fotografií. Nakonec si děti nabarvily sádrový medvědí zub, který si odvezly jako suvenýr domů.

Garantem akce byla  akce byla Mgr. Hedvika Čechlovská a Mgr. Linda Pravcová


 

 

27. dubna 2022

Na základě společného návrhu třídních učitelek a dětí 4.B a 5.A byla finančně podpořena jejich exkurze do IQLandie v Liberci

Na rozlehlé ploše čtyř podlaží si žáci mohli hravou formou vyzkoušet, jak fungují ničivé přírodní živly, otestovat své tělo v expozici Člověk, ponořit se do záhad matematiky a fyziky, vydat se do vodního světa a odletět do kosmu.

V laboratoři IQLandie se zúčastnili programu Lidské smysly. Zde si vyzkoušeli, jakým způsobem dochází k vnímání teploty, jak můžeme některé svoje smysly zmást, a to například pomocí obrácených zvukovodů a nejrůznějších optických klamů.  Otestovali také svůj barvocit a prostorové vidění.

Garantem akce byla Mgr. Edita Havránková


 

 

22. dubna 2022

Na základě návrhu a doporučení vedení školy náš Spolek 128 podpoří žáky , kteří úspěšně  reprezentovali naši školu ve sportovní soutěži Odznak všestrannosti – okresní kolo, kterou spolupořádá Český olympijský výbor. Soutěž se konala na ZŠ Bratranců Veverkových a 30 žáků z naší školy bojovalo o postup do krajského kola.

Bojovalo se v pěti disciplínách (hod medicinbalem, 3skok, kliky, švihadlo a driblink), pěti kategoriích (ročník narození) a družstvech. V každé kategorii vždy první dva závodníci postoupili do krajského kola, které se uskuteční v květnu v Moravské Třebové.

Z našich se nejlépe vedlo těmto žákům: první místo: Alex Polák, Marek Pleška a Dominik Nečas. Z druhého místa postupují: Marie Parůžková, Elen Muková, Václav Tomíška, Vojtěch Stara a osmičlenné družstvo. Celkem tedy 15 žáků bude v květnu bojovat v šesti atletických disciplínách. Třetí místo obsadili: Adam Koffer, Sofie Panchártková, Viktorie Kembická a Gabriela Víšková

Velká gratulace  a poděkování všem účastníkům i tělocvikářům za skvělou reprezentaci školy.

4. dubna 2022

Na pravidelném jednání TRIANGLE, který je tvořen vedením školy, našeho spolku a zástupců Sněmu dětí, byla potvrzena informace, že Pardubický kraj oficiálně podporuje náš Program osobnostního rozvoje.

Stává se tak i důležitým partnerem 3. ročníku akce MARATON 128, který se bude konat 2. června 2022.

24. března 2022

Za účasti 43 žáků z 1. až 4. tříd se konala recitační soutěž, která byla zařazena do našeho Programu osobnostního rozvoje.

Garantem akce byla Mgr. Edita Havránková.

Velké poděkování patří i všem rodičům, kteří celou akci podpořili.

Tato akce vznikla z podnětu Sněmu dětí.

Jedná se o štafetový běh v celkové délce 42.195 metrů, který běží žáci po 100 m úsecích. Výjimku mají naši prvňáčci, kteří se svou třídní učitelkou běží společně.

Na základě rozhodnutí Výboru našeho spolku, a po projednání s vedením školy je tato akce zařazena do každoročního programu aktivit žáků školy.

Nedílnou součástí je i výzva rodičům a rodinným příslušníkům, aby se  pokusili stejnou vzdálenost uběhnout i oni.

logo

10. září 2021

Patronem 2.ročníku akce byl sportovní ředitel Českého olympijského výboru, a dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty Martin Doktor, který účastníkům hlasovací soutěže věnoval drobné dárky dovezené přímo z Olympijských her pořádaných v tomto roce v japonském Tokiu.

Našim 560 žákům se podařilo zlepšit původní čas na hodnotu 2:17:41, a navíc jsme dokázali zorganizovat i výzvu pro rodiče a rodinné příslušníky. Patří jim velký obdiv za trpělivost i předvedený výkon. Nebáli se ukázat, že na to mají. Dosažený čas 2:34:27 odpovídá snaze 120 závodníků, kteří se rozhodli celou maratonskou vzdálenost na rozdíl od dětí absolvovat po 400 metrových úsecích.

Hlavním partnerem akce byla i v tomto roce společnost EUROVIA a.s.

Zvláštní poděkování patří BK Pardubice (Pavel Stara) a  PASOS Pardubice (Jan Horálek) za organizaci ukázek jednotlivých sportů (basketball a softball)

11. září 2020

Dnes se podařilo zorganizovat 1. ročník akce, která vznikla na základě podnětu Sněmu dětí.

Dosažený čas 2:19:19 nebyl tím nejdůležitějším výsledkem akce, která se konala v omezených možnostech v souvislosti s opatřeními COVID – 19. Je velká škoda, že nebylo možné vyzvat i rodiče.

Naši partneři:

logo logologo logo logologo logo logologologologo

Vytvořte si  web zdarma