KDO JSME

Naším hlavním cílem je budování otevřeného komunitního prostoru pro žáky, zaměstnance, rodiče a přátele naší školy.


Činnost spolku
____________________________________________________________________________________________________

Jsme dobrovolným sdružením zákonných zástupců žáků ZŠ Pardubice, Staňkova 128.

Náš "Spolek" 128" je právnickou osobou založenou podle zákona č.89/2012 Sb., a je řádně zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod Sp.zn. L 2817, IČO: 64 24 38 69.

Mezi hlavní činnosti patří:

  • Zajišťování kontaktu mezi zákonnými zástupci žáků školy a jejím vedením
  • Organizování a finanční podpora vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších akcí pro žáky školy, jejich zákonné zástupce a veřejnost
  • Zlepšování technického, technologického a materiálového vybavení školy
  • Získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost našeho "Spolku 128" formou členského příspěvku od zákonných zástupců žáků školy, jednáním se sponzory, účastí v grantových řízeních apod.


Naše aktivity můžete podpořit kromě úhrady pravidelného ročního členského příspěvku také jako  právnická nebo fyzická osoba uzavřením darovací smlouvy, která je v souladu s platnou legislativou České republiky (Zákon o dani z příjmu - viz snížení základu daně z příjmu) nebo smlouvou o poskytnutí reklamy na připravované akce či projekty jednotlivých tříd.

 

Stačí jeden "CLICK", a můžete i Vy  podpořit nápady a aktivity dětí naší školy

logo

 

SCHVálené akce 23/24

Rozpočet spolku, který připravuje metodický tým školy, schvaluje  Výbor spolku pravidelně vždy na začátku příslušného školního roku

Základní položky rozpočtu na rok 2023/2024
________________________________

Lanyards + karty pro 1.ročník

Halloween

Mikulášský běh 1. stupeň

Vánoční běh 2. stupeň

LVVZ (7. ročník)

AŠSK

Den vody

Den Země

Plastošeky

Ekoaktivity

Živá zahrada

Soutěže TV - odměny žáků

9. ročník - trička a šerpy

Slavnostní vyřazování 9. ročníků

Zahradní slavnost a slabikománie

Odměny v závěru školního roku

Projekt Sněmu dětí

Deskové hry a knihy do knihovny

Matematika a fyzika - odměny za soutěže

Český jazyk a dějepis - odměny za soutěže

Týden jazyků

Další jazyky - odměny za soutěže

Výtvarná výchova - odměny za soutěže

Hudební výchova - odměny za soutěže

Př, Z, Ch - odměny za soutěže

Adventní dílny

MARATON 128
________________________________

Začínáme spolu s partnery připravovat 5.ročník akce MARATON 128 ( předběžný termín květen - červen 2024)

Uděláme vše pro to, aby se v době konání OH PARIS 2024 podařilo předat štafetový kolík nejen do další školy u nás, ale taky do Francie.

Podpora aktivit tříd
________________________________

Na základě rozhodutí Výboru Spolku 128 ​​​​​z listopadu 2023 bude podpořena druhá etapa projektu Zahrada.

Program OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

 

Podpora projektů a aktivit za účelem:  

 

•Zlepšení komunikačních dovedností a práce v týmu
•Zvýšení odolnosti, vytrvalosti a adaptability
•Zlepšení fyzické kondice
•Zvýšení samostatnosti, kreativity a schopnosti řešení problémů
•Zapojení se do dobrovolnictví a komunitního života
•Zvýšení zájmu o životní prostředí
 
 
 

Program vychází z principů DofE (The Duke of Edinburgh's International Award)

Financování tohoto Programu neuvažuje s využitím pravidelných ročních členských příspěvků, které jsou prioritně směřovány na financování aktivit dle rozpočtu  Spolku schvalovaného na konkrétní školní rok.

Zdroje financování Programu tvoří darovací smlouvy, dotační tituly, granty, fond TRIANGLE a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti Spolku.

 

Pro žáky naší školy je Program rozdělen do tří základních kategorií.

 

 

DOVEDNOST

Cizí jazyky
Media (foto/video, podcast)

Umění/řemeslo
Hudební nástroj

 

POHYB

Atletika
Kolektivní a míčové sporty 
Outdoorová ektivity
Tanec/gymnastika
  Vodní sporty
Zimní aktivity

DOBROVOLNICTVÍ


Pomoc druhým (doučování, pomoc seniorům)
Starost o zvířata (zvířecí útulek, ptačí budky)
Životní prostředí (sběr druhotných surovin, péče o stromy)

Tato akce vznikla z podnětu Sněmu dětí.

Jedná se o štafetový běh v celkové délce 42.195 metrů, který běží žáci po 100 m úsecích. Výjimku mají naši prvňáčci, kteří se svou třídní učitelkou běží společně.

Na základě rozhodnutí Výboru našeho spolku, a po projednání s vedením školy je tato akce zařazena do každoročního programu aktivit žáků školy.

Nedílnou součástí je i výzva rodičům a rodinným příslušníkům, aby se  pokusili stejnou vzdálenost uběhnout i oni.​​​​​​​

logo

Naši partneři:

logo logologo logo logologo logo logologologologologologologo

Vytvořte si  web zdarma